Kapat

Kamulaştırmada Pazarlık Nasıl Yapılır?

Kamulaştırmada Pazarlık Nasıl Yapılır
Abone Ol

Nasıl Yapılır? , kamu yararının gerektirdiği hallerde, şahıs ya da tüzel kurumların mülkiyetinde bulunan taşınmazların malik ya da maliklerin rızası aranmaksızın kamuya devredilmesi işlemidir.

Kamulaştırma

Kamulaştırma işleminin yasal dayanağı 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanunudur.

ile kamulaştırma işleminin usul ve esasları diğer bir deyişle ne şartlarda ve nasıl yapılacağının esasları belirlenmiştir. Bu çerçevede özel mülkiyete konu bir taşınmazın tamamına el konulması ya da üzerinde devlet kurumları lehine irtifak hakkı tesisi şeklinde de olabilir.

Devlet idaresine bağlı kurumlar, kanundan doğan kamusal görevlerini yerine getirmek için ihtiyaç duydukları taşınmazları ve irtifak haklarını kamulaştırma bedelini hak sahiplerine peşin ödemek koşulu ile bünyelerine katabilirler. Burada iki önemli husus var:

* Kamu kurumunun yeterli ödeneğe sahip olması
* Kamulaştırılan taşınmazın amacı için kullanılması gereği

Kamulaştırmadan önce ise:

* Taşınmazın durumunun tespiti için sınırını, alanını ve cinsini belirlemek için ölçekli planı yapılır.
* Taşınmazın maliklerinin tespiti için tapu kaydı ve vergi kayıtları üzerinde araştırmalar yapılır.
* Devlet kurumunun talebi doğrultusunda, taşınmazın vergi beyan ve değeri ilgili vergi dairesi tarafından sunulur.
* Kamulaştırma kesin kararı taşınmazın bağlı olduğu tapu müdürlüğüne bildirilerek tapu siciline şerh konması sağlanır. Ancak 6 ay içerisinde taşınmazın devlet kurumuna tescili isteğini bildirir mahkeme belgesinin sunulması gerekir. Aksi halde tapu müdürlüğünün konan şerhi resen silmesi gerekmektedir.

Satın alma ise öncelikle uygulanan yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Kamulaştırmayı yapacak olan devlet kurumu, oluşturduğu kıymet takdir komisyonu ile taşınmazın değer tespitini yapar ve bu değer üzerinden uygun gördüğü fiyatı resmi olarak malike teklif etmek yoluyla taşınmazın devri için anlaşma yoluna gidebilir. Burada fiyatı belirleyici husus kıymet takdir komisyonunun belirlediği değerin üzerinde bir fiyatın ödenememesidir.

Kamulaştırmada Pazarlık Nasıl Yapılır?

Kamulaştırmada Pazarlık Nasıl Yapılır? 1

Taşınmaz sahibi, kamu kurumunun elinde bulundurduğu taşınmazlardan da kamulaştırma bedeline karşılık olarak eşdeğerdeki bir taşınmazı talep edebilir, bunu yapılan pazarlıkta önerebilir. Pazarlık sonucunda bir anlaşma olması durumunda karar hazırlanan bir tutanakla tespit edilir ve tarafların imzası alınır. Hazırlanan tutanakta taşınmazın tüm vasıfları ve kamulaştırma badeli de kayıt altına alınır.

Bu aşamadan sonra kamu idaresinin anlaşmaya esas kamulaştırma bedelini 45 gün için de ödemeye hazır hale getirerek, tapu da devir işlemi için maliki bilgilendirir. Tapuda devir sonrası kamulaştırma bedeli malike ödenir. Pazarlıkla sonuca ulaşılmaması durumunda ise kamu idaresi taşınmazın bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesine müracaat ederek kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescilini talep etme yoluna gider.

Taşınmaz malikinin kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda, kamulaştırma bedeline karşı da adli yargıda düzelim davası açma hakkı bulunmaktadır.

Azbuz olarak bilgi içerikli içerikler üreterek sizlere fayda sağlamayı hedefliyoruz. Bilgi kategorimizden diğer içeriklere ulaşabilirsiniz.

Aradığınızı bulamadınız mı ? Sorun cevaplayalım ... Sende hemen >> Tıkla Sor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam & Sponsorluk
ajax-loader