Üye olmadan soru sorabilirsiniz

Kategorilere Göz At

 • Bilgi - 497 soru - Bilgi, suje ile obje arasındaki ilişkiden doğan her türlü üründür. Felsefede; bilginin doğası, kökenleri ve boyutları ile ilgilenen dala epistemoloji adı verilir.
 • Bilgisayar - 8 soru - Bilgisayar, kendisine işlediğimiz bilgileri istediğimizde saklayabilen, istediğimizde geri verebilen cihaza denir. İlk elektrikli bilgisayar ENIAC’tır. Bilgisayarlar, tarih boyunca, çok farklı biçimlerde karşımıza çıkmışlardır.
 • Bilim - 11 soru - Bilim veya ilim, fiziki ve doğal evrenin yapısının ve hareketlerinin birtakım yöntemler aracılığıyla sistematik bir şekilde incelenmesini de kapsayan entelektüel ve pratik çalışmalar bütünüdür.
 • Cinsellik - 257 soru - Erkek ve kadında cinsel problemler, cinsellik üzerine merak edilenler bu kategoride...
 • Dekorasyon - 11 soru - Yaşadığımız mekanın kendi rahatımıza, göz zevkimize, kullanım amaçlarımıza, mekanın özelliklerine göre yaratıcı, kullanışlı ve güzel bir şekilde, aksesur ve mobilya çeşitli objelerle düzenlenmesi çalışmasına ev dekorasyon denir.
 • Eğitim - 53 soru - Eğitim; okullar, kurslar ve üniversiteler vasıtasıyla bireylere hayatta gerekli olan bilgi ve kabiliyetlerin sistematik bir şekilde verilmesi.
 • Eğlence - 28 soru - Eğlence kategorisindeki tüm soru ve cevaplar burada. Mizah ve eğlence ile alakalı soruların olduğu bölüm...
 • Finans - 84 soru - Finans kelimesinin birkaç tanımı vardır: Finans; ihtiyaç duyulan fonların uygun şartlarda sağlanması ve etkin bir şekilde kullanılmasıyla ilgili faaliyetlerdir. Kişilerin veya kurumların maddi gelir elde etmeleri, yatırım yapmaları ve zaman içinde bu yatırımları değerlendirmeleridir.
 • Genel - 626 soru - Hiçbir kategori ile eşleşmeyen genel sorular bu başlık altında toplanacaktır.
 • Haber - 5 soru - Haber, güncel ve ilginç bir olayın olduğunca nesnel ve gerçeğe uygun bir biçimde sunulmasıdır. Haber metninde her türlü taraflı değerlendirmelerden ve söz oyunlarından uzak durulur. Metin kısa, haber dili de yalındır. Bu haber tekniği son derece katı kurallara tabidir.
 • Hobi - 10 soru - Hobiler ile alakalı soru ve cevaplar bu bölümde yer almaktadır. Balık tutmadan, örgüye tüm hobi soruları
 • İş Dünyası - 49 soru - Her girişim yeni bir iş fikrine sahip olmakla başlar. Hem günümüzün hem de geleceğin girişimcileri için bir iş fikrine sahip olmak son derece önemlidir, çünkü iş fikrinizle atılacağınız bu yeni dünya aynı zamanda yeni bir yaşamın başlangıcını da temsil eder: Girişimcilik hayatınız işte tam da bu noktada başlar.
 • İslamiyet - 67 soru - İslam, İslamiyet veya Müslümanlık, tek tanrı inancına dayalı en yaygın İbrahimî dinlerden biridir. İslam Peygamber Muhammed aracılığıyla 7. yüzyılda ortaya çıkmış ve yayılmıştır. İslam’a inanan kişilere iman etmiş, inançlı anlamında mü’min veya Allah’a teslimiyet gösteren anlamında Müslüman denir.
 • Müzik - 10 soru - Müzik ya da musiki, en genel tanımı ile sesin biçim ve anlamlı titreşimler kazanmış halidir. Başka bir deyiş ile de müzik, sesin ve sessizliğin belirli bir zaman aralığında ifade edildiği sanatsal bir formdur.
 • Oyunlar - 38 soru - Oyun, genellikle boş vakitleri değerlendirmek için yapılan eğlendirici ve bazen de öğretici faaliyet. Oyunlar bir mükafat karşılığı yapılan işten ve estetik ya da ideolojik öğelerin ifade edilmesi olarak ortaya çıkan sanattan farklıdır.
 • Otomobil - 20 soru - Otomobil haberleri, yeni çıkan otomobiller, oto sorunları, kronik problemler ve çözümleri bu kategoride...
 • Teknoloji - 57 soru - Teknolojik gelişmeler, yeni model ürünler ve teknolojik ürünlere ait sorular bu kategoride...
 • Sağlık - 294 soru - Sağlık, sadece hastalık ve sakatlık durumunun olmayışı değil kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Dünya Sağlık Örgütü sağlığı, “sadece hastalıkların ve rahatsızıkların olmayışı değil, bir bütün olarak fiziki, ruhi ve sosyal açıdan iyi olma hali” olarak açıklar.”
 • Sosyal Medya - 27 soru - Sosyal medya, Web 2.0’ın kullanıcı hizmetine sunulmasıyla birlikte, tek yönlü bilgi paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşılmasını sağlayan medya sistemidir. Ayrıca sosyal medya; kişilerin internet üzerinde birbirleriyle yaptığı diyaloglar ve paylaşımların bütünüdür.
 • Tarih - 91 soru - Tarih, geçmişte yaşamış insan ve insan topluluklarının bütün faaliyetlerini yer ve zaman göstererek, sebep-sonuç ilişkisi kurarak, belge ve bulgular ışığında inceleyen bilim dalıdır.
 • Webmaster - 8 soru - Webmaster, web sitesi geliştiren kişi anlamında kullanılan bir terimdir. İngilizcedeki master kelimesi bu terimde uzman anlamında kullanılmaktadır. Webmaster’lar, yazılım, grafik, animasyon, sunucu taraflı işlemler vb görevlerde uzman olan kişilerin oluşturduğu ekipte koordinasyon sağlama görevi alabilirler.
 • Yaşam - 293 soru - Yaşam ya da hayat; biyolojik açıdan, kimyasal reaksiyonlar veya bir dönüşümle sonuçlanan başka olaylar gibi bazı biyolojik süreçler gösteren organizmaların bir özelliğidir. Organik maddeler gelişme ve üreme yeteneklerine sahiptir.

2.5k soru

4.4k cevap

14 yorum

533 üye

2,544 soru
4,388 cevap
14 yorum
533 üye